Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Rejestracja w Sklepie Internetowym

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez BEST RICH Industry Limited RM803B KIU KIN MANISON

, NO 556 NATHAN ROAD , MONGKOK , KOWLOON , HONG KONG. KRS: 1941185 o

kapiale zakładowym 1000HKD , która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rejestracji w Sklepie Internetowym dokonuje się podając następujące dane:

imię i nazwisko;

adres poczty elektronicznej

numer telefonu,

w przypadku zamówień, które wymagają fizycznej dostawy produktu, potrzebne są również:

ulica wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia;

Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność i Numer Identyfikacji Podatkowej.

Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym

W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:

imię i nazwisko;

numer telefonu;

adres poczty elektronicznej,

a w przypadku produktów, w których niezbędna jest fizyczna dostawa produktu podaje również:

ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia;

a także wskazuje:

wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;

wybraną formę płatności;

wybrany sposób dostawy.

Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność i Numer Identyfikacji Podatkowej.

Użytkownik składający zamówienie, zaznaczając odpowiednie pola formularza wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania bezpłatnego biuletynu informacyjnego (Newslettera) Sklepu Internetowego.

Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Sprzedawcy: e-mail: contact@5fit.pl

Bezpieczeństwo danych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Informacje techniczne i technologiczne

Pliki cookie

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku) na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu Internetowego jest niemożliwe;

Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych, np. Facebook.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie plików ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu końcowym, musisz zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach ich producentów.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.